Reglera skärmtiden eller inte?

Hur är det egentligen ställt med barn och deras skärmtid idag? Hur många timmar per dag spenderas inte stirrandes på surfplattor, mobiler och datorer? Från forskare och experter i ämnet kommer olika rekommendationer kring hur barns skärmtid bör anpassas efter olika åldrar. Du som småbarnsförälder reflekterar säkert liksom många andra runt frågorna kring hur länge, hur ofta och hur mycket skärmtid som är bra respektive dåligt för ditt barn.

Barn ipad
Skärmtid och skärmtid? Är det någon skillnad?

En klar rekommendation är att bli mer delaktig som förälder och vara tillsammans med barnen under den tid de spelar, ser på film eller använder olika appar på surfplattor, mobiler och datorer. Helt enkelt vara engagerad i barnets skärmtid, och skaffa en överblick av de aktiviteter i digital form som de ägnar sig åt. Flertalet barn är i behov av tydliga gränssättningar och för dessa barn är skärmtiden inget undantag. Småbarn ska inte lämnas ensamma med spel, filmer eller andra appar utan att en vuxen finns i närheten. Följ spelens eller filmernas åldersrekommendationer, de finns där av en anledning.

Du bör inte låta skärmtiden ske på bekostnad av läsandet av serietidningar, böcker eller sagor. Läsandet är viktigt för barnets språkutveckling. En del professorer hävdar dock att det inte är viktigt att utforma en tydlig reglering av skärmtid, utan menar att det viktiga istället är att barnet också ges tillräckligt med möjlighet och tid till andra aktiviteter. Det kan exempelvis vara ritande, målande, fri lek, läsning, sport och annat som gynnar barnets utveckling.

Du vet förmodligen själv vad som är bäst för ditt barn, om barnet behöver klara begränsningar av skärmtid eller klarar mer fria tyglar. Dock förstår du säkerligen att ett barn som spenderar alltför mycket tid vid diverse skärmar, på ett eller annat sätt kommer att göra avkall på andra aktiviteter samt social närvaro. En vuxen som spenderar halva tiden av dygnets vakna timmar på skärmtid gör det på bekostnad av annat. Samma sak gäller förstås för barnen.

 

Skärmtid, åldrar och vuxnas ansvar

Enligt amerikanska forskare ska barn i åldern 0-2 år inte ha någon skärmtid alls. Riktigt små barn skall vara upptagna med att lära sig sitta, stå och gå, för att sedan börja prata och dessa färdigheter lär sig barnen bättre tillsammans med dig! Forskarna menar att barn mellan 3-7 år ska ha en begränsad skärmtid på max två timmar per dag. 

Idag verkar forskare och professorer i barns utveckling och lärande ha skilda åsikter kring rekommendationer och regleringen av barnets skärmtider. Istället för begränsade skärmtider uppmanas föräldrarna att var delaktiga och även att vara vaksamma på att skärmtiden inte hela tiden sker på bekostnad av andra aktiviteter som är viktiga för barnets utveckling. Viktiga områden för barns utveckling som inte ska påverkas av skärmtiden och vara fredade zoner är fysisk lek, motion, sömn, fysiskt och socialt umgänge, läsning och skolläxor.

En viktig aspekt av sömnen och därtill vetenskapligt fastlagd är att ett barn, eller en vuxen för den delen, som har skärmtid innan läggdags kommer att få en sämre sömnkvalitet. Därav är rekommendationen för alla – oavsett barn eller vuxen, att lägga ner skärmarna senast en timme innan läggdags. Du vet precis som alla andra att barn inte gör som vuxna säger, de gör som vuxna gör.

 

Barn gör som du gör – fundera på vad du förmedlar med ditt skärmanvändande
Därför är det självklart viktigt att du som förälder vägleder barnet och är en bra förebild vad det gäller skärmtid och användning av surfplattor, mobiler eller datorer.

 

Skärmfria zoner?

En annan bra metod kan vara att införa skärmfria zoner i exempelvis köket eller barnets sovrum. Helt enkelt besluta att låta en del platser i hemmet vara fysiska och sociala samtalszoner och därmed skärmfria zoner. Rådet flera forskare och professorer ger är att öppet diskutera skärmtid, socialisering och andra aktiviteter tillsammans med barnen och inom familjen. Kort sagt, bestämma vad som ska gälla när det kommer till frågan om skärmtid i just er familj.

 

Ta kontrollen över skärmtiden

 Du är förälder och det är din uppgift att bestämma, uppfostra och vägleda barnen. Bestäm på förhand vilka uppgifter, sysslor och göromål som alltid ska vara klara innan skärmtiden får börja. Ett exempel är att middagen, dukningen och diskningen skall vara gjord och klar innan skärmtiden börjar. Det är du som förälder som ska definiera vad, hur och när saker ska vara gjorda inom en specifik tidsram innan barnet får sin lektid, skärmtid eller fritid. På det sättet lär sig barn att tid, göromål och ansvar hänger ihop, vidare är det skönt för barnet att veta att efter prioriteringarna och när göromålen är genomförda är det helt okej att slappna av och få tid till annat.

 

Diskutera & bestäm regler gemensamt

 Diskutera tillsammans med ditt barn, sätt upp regler, riktlinjer och begränsningar. Genom delaktighet och dialog med varandra kommer resultatet att bli bäst för båda parter. Fråga barnet rakt ut hur mycket skärmtid de anser vara rimligt? När och var kan det vara lägligt att begränsa eller låta skärmtiden upphöra helt? Inför skolprov? Eller när mormor och morfar kommer på besök? Diskutera för- och nackdelar med barnet vad gäller skärmtid, socialisering och andra alternativa aktiviteter.

Konsekvenser när reglerna bryts

När reglerna väl är på plats är det dags att diskutera konsekvenser vid brytandet av överenskomna regler. Även här är det bra för ett barn att veta vilka konsekvenserna blir om barnet bryter mot överenskomna regler. Flertalet föräldrar är snabba på att styra upp regler för barn men inte alls lika snabba på att redogöra vad konsekvenserna blir vid regelbrytningen. Detta är en mycket viktig aspekt av regler; att brutna regler får konsekvenser. På det sättet lär sig barn att jämföra huruvida en regelbrytning är värd medföljande konsekvens eller ej. Därefter är det givetvis också av yttersta vikt att du som förälder verkligen genomför de överenskomna konsekvenserna vid en regelbrytning.

 

Tekniska hjälpmedel – bra eller dåligt?

 

 Idag finns det ett stort tekniskt utbud av timers, appar, filter och kontrollprogram för både datorer, mobiler och surfplattor för föräldrar att använda i begränsningen och kontrollen av skärmtiden. Ska du använda tekniska hjälpmedel för att kontrollera, få information och styra barnets digitala aktiviteter på internet är det av yttersta vikt att barnet vet om att du som föräldrar gör detta. Integriteten ska föräldrar acceptera och respektera annars kan lätt en konflikt uppstå. Om det behövs är det enklaste alternativet att ta bort och stänga av datorer, modem, mobiler och surfplattor vissa tider på dygnet. Ett annat alternativt är inte låta barnet ha mobiler, datorer eller surfplattor i sovrummet, om problemet är att barnet spelar nätterna igenom och får problem med nattsömnen.

Rekommendationerna angående tekniska hjälpmedel för att styra, kontrollera och begränsa skärmtiden är att en dialog alltid är att föredra. Alltfler föräldrar inser att barnens skärmtid är ett bekymmer. Därför har apparna som går att installera på mobiler och surfplattor blivit en växande marknad för utvecklarna av dessa dataprogram.

Det finns även appar och dataprogram som reglerar, stänger av och filtrerar vissa tider på dygnet – för att begränsa åtkomlighet och skärmtid. Dock säger det sig självt att försöka hitta tekniska lösningar på ett skapat tekniskt behov hos barnet inte är helt rätt väg att gå. Faktum är att denna typ av övervakning av barnens egna integritet i laglig mening är en svårdragen gråzon. Du riskerar att förlora förtroendet om du som förälder på olika sätt försöker skydda barnet genom att inte respektera barnets behov av integritet. Installerar du som förälder denna typ av övervakning och kontrollprogram i mobiler eller surfplattor utan att barnet vet om det är det dessutom en gråzon i rent laglig mening.

 

Dialog med barnet

Om du i dialog med barnet kommit överens om att det behövs olika typer av filter, appar och kontrollprogram för att få bukt med skärmtiden, så är det ur rättssäkerhetssynpunkt viktigt att barnet klart och tydligt förstår vad, hur och när dessa typer av kontrollprogram aktiveras. Därtill menar svenska jurister inom området att det alltid krävs barnets samtycke för att installera in appar eller dataprogram på deras mobiler, surfplattor eller datorer. I dagsläget finns det inget rättsfall där barnen anmält integritetsbrott och där föräldrar dömts för detta. Dock menar svenska juristen Thomas Sundell att rättssäkerheten på detta område är i en gråzon. Rekommendationen från juristen är att det för allas säkerhet och trevnad behöver vara ett samtycke mellan både föräldrar och barn.

 

Program för Android & iOS

Idag finns kontrollprogram för både Android och iOS. För Android-användare finns ett program som heter ESET, vilket installeras på både barns och föräldrars mobiler eller surfplattor. Detta program begränsar vilka appar användaren tillåts öppna och använda. Även hur länge och under vilka tider användaren har tillträde till apparna kan kontrolleras och styras. Programmet kan även se vilka sidor användaren surfat på samt se vart personen varit rent fysiskt. Det finns även en funktion som skickar ett meddelanden som låser hela produkten – tills dess användaren öppnat och läst meddelandet.

Ett annat kontrollprogram som är skapat för både iOS och Android användare är kontrollprogrammet Screentime. Här kan du stänga av eller öppna upp skärmtider på olika tider över dygnets 24 timmar samt kontrollera hur länge användaren spelat eller surfat. Dock tillåter detta kontrollprogram inte att se vilka internetsidor användaren besökt.

 

Tänk på integriteten

Om du skall använda dig av tekniska hjälpmedel för att kontrollera barns digitala aktiviteter, var mån om barnets egna integritet. Ta hänsyn och låt inte dina överbeskyddande känslor för barnet styra kontrollbegäret. Endast genom tillit, respekt och förtroende kan du uppnå det önskade resultatet och stärka relationen till ditt barn.

 

 

 

Så många av svenska barn tittar på TV & video på internet

Procent i olika åldersgrupper som tittar på TV/Video på internet någon gång jämfört med på daglig basis. Uppgifterna kommer från den årliga undersökningen Svenskarna och Internet – 2018.

  • 0-1 år – Någon gång 85% 85%
  • 0-1 år – Dagligen 38% 38%
  • 2-3 år – Någon gång 97% 97%
  • 2-3 år – Dagligen 66% 66%
  • 4-5 år – Någon gång 96% 96%
  • 4-5 år – Dagligen 58% 58%
  • 6-7 år – Någon gång 94% 94%
  • 6-7 år – Dagligen 63% 63%
  • 8-10 år – Någon gång 95% 95%
  • 8-10 år – Någon gång 65% 65%

Hur mycket skärmtid tycker du är lagom (för barn under 12 år)

View Results

Loading ... Loading ...

Läsarnas erfarenheter & tips?

Har har du/ni hanterat skärmtidsfrågan? Är det ens ett problem? Skriv gärna en kommentar om hur ni lyckats eller misslyckats så försöker vi sammanställa era tips och frågeställningar för att göra denna artikel ännu bättre! Stort tack!

0 kommentarer

Skicka en kommentar