Tre tar bort gratis data från Googles musiktjänst

Tre har under ett tag undantagit musikströmmande från Googles Music från sin surfpott, detta kommer snart att tas bort. Bakom det ligger det tekniska anledningar; man säger sig ha svårt att avgränsa vad som är videos och musik och därför väljer man att ta bort ”gratissurfen” på Google Music (som snart blir Youtube Music).

Att undanta vissa tjänster från surfpotten har varit kontroversiellt då det misstänks bryta mot nätneutraliteten (lagen som ska se till att alla tjänster konkurrerar på samma villkor).